BISTRO Javoříčko

Od 13.3. 2013 disponuje OSNJ živnostenským oprávněním - hostinská činnost. Pro letošní sezónu bude bistro Javoříčko zcela v režii sdružení. Otevíráme na Velikonoce ! KV
18. 3. 2013