Kontrola projektu z ROP

5.3.2015 proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace ROP Střední Morava. K samotné realizaci i administrativní části nebyly shledány jakékoliv závažné nedostatky. Děkuji všem, kteří k tomu přispěli. MV
2. 4. 2015