MAS Moravská cesta

Nové Javoříčko o.s. bylo úspěsné v žádosti o dotaci z MAS Moravská cesta. Dotace bude použita na vybudování okrasné zahrady u školy v Javoříčku. MV
16. 8. 2012