O nás

Spolek Nové Javoříčko

Spolek Nové Javoříčko, dříve občanské sdružení, byl založen roku 2010. Jedním z hlavních cílů místních občanů, kteří tuto organizaci iniciovali, byla záchrana původní školy, jež patří mezi významné památky. Záměrem rovněž bylo, aby návštěvníci obce měli možnost seznámit se s pohnutou historií Javoříčka, a to vhodnou formou a v důstojném prostředí. Více o historii obce najdete v odkaze Javoříčko.

Za čtyři roky (2011-2014) se podařilo zrealizovat opravdu ambiciózní projekt, jehož výsledkem je v současné době atraktivní turistické zázemí s multifunkčním přírodním areálem. Zde si můžete prohlédnout fotky z kompletní rekonstrukce školy včetně přilehlého areálu.

Expozice & Bistro s venkovním posezením

Díky kompletní rekonstrukci školy byla vybudována stálá expozice (muzeum), která má být trvalou připomínkou javoříčské tragédie. Pro návštěvníky pietního areálu a místních krasových jeskyní se nově nabízí možnost občerstvení v bistru s krytým posezením.

Okrasná zahrada s jezírkem

Na pozemku přiléhajícím ke škole byla pro relaxaci vybudována volně přístupná okrasná zahrada s jezírkem.

Přírodní areál s dětským hřištěm

V rámci urbanizace okolního prostředí byl rovněž vybudován přírodní areál s pódiem a parketem, v němž se pořádají rozmanité kulturní a společenské akce. Pro nejmenší obyvatele a návštěvníky se zřídilo dětské hřiště s atypickými prvky.

Na jaře roku 2015 organizace ve spolupráci s partnerským spolkem Iniciativa na podporu vypálených obcí instalovala do zrekonstruovaného objektu stálou expozici. Tím byl celý projekt úspěšně ukončen. V rámci 70. výročí javoříčské tragédie byla následně, za účasti pana premiéra Bohuslava Sobotky a dalších významných hostů, slavnostně otevřena Expozice Javoříčko. Projekt byl financován z několika dotačních programů, darů i z vlastních prostředků. Projekt by nemohl být realizován bez aktivní fyzické i administrativní pomoci řady dobrovolníků, za což jim patří dík.

V současné době spolek Nové Javoříčko provozuje Expozici Javoříčko a pečuje o celý nově vybudovaný areál. V tomto přírodním prostředí spolek během roku organizuje nebo spolupořádá několik kulturních podniků. V povědomí široké veřejnosti jsou již tradiční akce jako Krápníkohraní, Javoříčkovění nebo hudební večery ve venkovním areálu u bistra. Vítanými návštěvníky jsou také hosté každoročních pietních setkání, jež zahajují svůj program právě v těchto prostorách.

Po celou dobu působení organizace je práce založena na dobrovolnické činnosti.

Rekonstrukce areálu


Partneři

Logo Iniciativa

Logo Luká