Turistické místo

Javoříčko - turistické místo

Do Javoříčka zavítá přes turistickou sezonu (jaro-podzim) více jak 50 tisíc návštěvníků. Mají možnost zde navštívit krasové jeskyně, skalní útvar zvaný Zkamenělý zámek, expozici věnovanou historii obce, pietní areál s naučnou stezkou a hrobodomy. Obcí rovněž prochází významná regionální cyklostezka. V rámci rekonstrukce areálu byl u bývalé školy vybudován multifunkční areál s atypickým dětským hřištěm a amfiteátrem. Během letních měsíců se tady pořádají celodenní kulturní akce, jako např. Javoříčkovění nebo Krápníkohraní. Nedaleko obce vznikl rekreační areál s ubytováním v apartmánech. Návštěvníci zde mají tak možnost strávit více dní.

Pietní areál Javoříčko

Javoříčský pietní areál se rozkládá cca na 10.000 m2 a navazuje přímo na obydlenou část obce. Areál byl vybudován v místě původního hrobu obětí javoříčské tragédie. Jeho nedílnou součástí je památník z roku 1951, který byl v roce 1978 prohlášen za národní kulturní památku. Je připomínkou tragédie z konce II. světové války. Na monolitickém podstavci se tyčí sousoší šesti postav. Autory jsou akademický sochař Jan Tříska a architekt Miroslav Putna. Před pomníkem se nachází společný hrob 38 mužů a chlapců starších 15 let, kteří při masakru zahynuli. V roce 2013 byl pietní areál doplněn o tzv. hrobodomy s naučnou stezkou. Hrobodomy jsou nově vybudované základy celkem pěti rodinných domků, které začátkem května 1945 vypálilo nacistické komando. Na původních místech je teď připomíná souvislá vrstva vápencových kamenů. U každého hrobodomu si turisté mohou přečíst část autentického příběhu přímých účastníků a obětí javoříčské tragédie. Na informačních tabulkách najdou rovněž webovou aplikaci pro chytré telefony. Přes pietní areál prochází všichni návštěvníci javoříčských krasových jeskyní, patří tak mezi nejvíce navštěvovaná pietní místa v České republice spojená                     s II. světovou válkou.

Javoříčské jeskyně

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Tyto jeskyně vynikají, mimo velikosti podzemních prostor, zejména překrásnou krápníkovou v ýzdobou, jednou z celkově vůbec nejbohatších v České republice. Patří také k zatím největšímu známému zimovišti vrápence malého na území České republiky. Jeskyně se nacházejí v ostrůvku devonských vápenců v masivu vrchu Špraněk (538 m n. m.), jenž je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk a nachází se jihozápadně od obce Javoříčko. Podzemní prostory byly vytvořeny tokem (přesněji řečeno paleotokem) potoka Špraňku. Horní patro je tvořeno největšími prostorami s nejkrásnější krápníkovou výzdobou, vedou jím návštěvnické trasy o délce 460/788 metrů. Bohatost krápníkové výzdoby vyniká zejména ve dvou mohutných prostorách - Suťovém dómu a Dómu Gigantů, jakož i v tzv. Pohádkových jeskyních. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů (celý starý název Dómu Gigantů byl Dóm gigantických krápníků), je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů. Nejznámějším krápníkovým útvarem a symbolem jeskyní je přes 2 metry dlouhá sintrová záclona, která je kolem půl metru široká a po celé délce pouze 4-5 mm silná. Střední patro se vyznačuje obecně prostorami menšími, mnohdy značně zahliněnými, v porovnání s patrem horním mají méně bohatou krápníkovou výzdobu. Obě patra jsou spojena asi 30 metrů hlubokými propastmi.

Zkamenělý zámek

Zkamenělý zámek se nachází mezi obcí Vojtěchov a Javoříčskými jeskyněmi v krasové oblasti. Tento skalní útvar je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk i stejnojmenné naučné stezky. Jedná se o mohutné vysoké vápencové skalisko se vzácným rostlinstvem, které se zvedá do výšky 54 m nad hladinu potoka. Z vyhlídkové plošiny se zábradlím je pěkný pohled do údolí a po kraji. O pár metrů níže, ve výši 25 m, je částečně zřícená skalní brána, v jejíž stěně se nachází vchod do velké ponorné jeskyně. Na vrcholu skaliska stávala v dávné minulosti tvrz Branky, nazývaná také hrad Špraněk. Založil ho roku 1313 brněnský sudí Dětřich ze Spran. Po jeho smrti roku 1355 hrad získal markrabě Jan Jindřich. To je také jediná výslovná zmínka o hradě. Roku 1398 markrabě Jošt zapsal Eduardovi z Kunštátu již jen panství a místo tvrze Špránek. Hrad tedy musel zpustnout po roce 1380 v době tzv. markraběcích válek, ozbrojených bojů mezi bratry Joštem, Jindřichem a Prokopem Lucemburskými. Dnes jsou patrné pouze zbytky příkopů a valů.

Javoříčko